Navn/tittel: Jørgen Klaseie
Telefonnummer: 92231150
Første vara