Navn/tittel: Jørgen Nes
Telefonnummer: 47855057
Valgkomiteleder