Navn/tittel: Karl Markus Lukassen
Telefonnummer: 91138680
Kasserer