Navn/tittel: Karoline Bjerke Pedersen
Telefonnummer: 46485985
Valgkomite