Navn/tittel: Karsten Wahl
Telefonnummer: 41608130
Bygdepolitisk nestleder