Navn/tittel: Kine Søhus Løkseth
Telefonnummer: 98624107
Valgkomiteleder