Navn/tittel: Kjersti Forseth
Telefonnummer: 99511423
Bygdepolitisk nestleder