Navn/tittel: Kjersti Johnsgård
Telefonnummer: 99522162
Valgkomite