Navn/tittel: Kristian Fridtjof Funderud
Telefonnummer: 47701117
Bygdepolitisk nestleder