Navn/tittel: Kristian Lunde
Telefonnummer: 90713283
Valgkomiteleder