Navn/tittel: Kristian Ramstad
Telefonnummer: 41672912
Tevlingsleder