Navn/tittel: Kristian Rydgren
Telefonnummer: 48249559
Bygdepolitisk nestleder