Navn/tittel: Kristine Teksten
Telefonnummer: 95966099
Styremedlem