Navn/tittel: Lars-Erik Sørby
Telefonnummer: 93017574
Valgkomiteleder