Navn/tittel: Lars Eriksmoen
Telefonnummer: 99479146
Andre vara