Navn/tittel: Lars Jøran Kjellemo
Telefonnummer: 99463096
Valgkomite