Navn/tittel: Lasse Sørmo
Telefonnummer: 41456070
Valgkomite