Navn/tittel: Lise Kjellemo
Telefonnummer: 90090904
Kasserer