Navn/tittel: Lise Tangen Stensrud
Telefonnummer: 97882749
Valgkomite