Navn/tittel: Liv Slettebø
Telefonnummer: 97472257
Bygdepolitisk nestleder