Navn/tittel: Magnus Braathen
Telefonnummer: 46832990
Lagsutviklingsleder