Navn/tittel: Maiken Røvik
Telefonnummer: 95012018
Valgkomite