Navn/tittel: Malin Solberg
Telefonnummer: 99519797
Bygdepolitisk nestleder