Navn/tittel: Mia Weronica Bjørgan Torp
Telefonnummer: 97478235
Lagsutviklingsleder