Navn/tittel: Mimmi Anne Nagelhus Pettersen
Telefonnummer: 95097799
Første vara