Navn/tittel: Mina Framnes
Telefonnummer: 48035408
LS - Nestleder