Navn/tittel: Nils-Arne Rykken
Telefonnummer: 47940831
Styremedlem