Navn/tittel: Oda Eithun Paulsen
Telefonnummer: 48073432
Bygdepolitisk nestleder