Navn/tittel: Petter Bøe Hørtvedt
Telefonnummer: 97083849
Tevlingsleder