Navn/tittel: Petter Redving Strugstad
Telefonnummer: 91354076
Tevlingsleder