Navn/tittel: Petter Tobias Bettum
Telefonnummer: 47904524
Lagsutviklingsleder