Navn/tittel: Philip Hegg Myhre
Telefonnummer: 97409325
Første vara