Navn/tittel: Ragna R. Okkenhaug
Telefonnummer: 95362911
Første vara