Navn/tittel: Simen Aasand
Telefonnummer: 48198282
Andre vara