Navn/tittel: Simen Aasheim Torp
Telefonnummer: 41435570
Bygdepolitisk nestleder