Navn/tittel: Susanne Stenehjem Valen
Telefonnummer: 45250049
Første vara