Navn/tittel: Svein Erik Solberg
Telefonnummer: 95445655
Første vara