Navn/tittel: Syver Minge
Telefonnummer: 97111219
Bygdepolitisk nestleder