Navn/tittel: Tommy Andre Røkkum
Telefonnummer: 45065573
Styremedlem