Navn/tittel: Tor Ole Bjerkan
Telefonnummer: 98815269
Bygdepolitisk nestleder