Navn/tittel: Vegard Gunder Tangvald
Telefonnummer: 91571510
Tevlingsleder