Navn/tittel: Vilde Antonie Sundfær
Telefonnummer: 93828257
Organisatorisk nestleder