logo

Protokoller

Her finner du vedtatte protokoller fra Norges Bygdeungdomslag sine styremøter, representatskap og årsmøter.

Årsmøter

Årsmøte i NBU avholder hver sommer, helgen før landsstevne og her er alle ledd i organisasjonen representert. Her finner du protokoller fra årsmøte de siste årene. 

Protokoll fra Årsmøtet 2017
Protokoll fra Årsmøtet 2016
Protokoll fra Årsmøtet 2015
Protokoll fra Årsmøtet 2014
Protokoll fra Årsmøtet 2013

 

Representantskap

Representantskapsmøter i Norges Bygdeungdomslag avholdes to ganger i året, ett møte i vårhalvåret og ett møte på høsten. Representantskapet er et rådgivende organ for sentralstyret.

Protokoll fra 1. representantskapsmøte i 2017
Protokoll fra 2. representantskapsmøte i 2016
Protokoll fra 1. representantskapsmøte i 2016
Protokoll fra 2. representantskapsmøte i 2015
Protokoll fra 1. representantskapsmøte i 2015

 

Styremøter

Her finner du protokoller fra sentralstyrets møter. Et styreår (og nummereringen) går fra mai til mai. Protokollen legges ut etter hvert som de godkjennes i påfølgende styremøte. De protokollene som ikke ligger her er p-protokoller og er ikke offentlige.

Styreåret 2017/2018

Protokoll fra det 01. styremøte i 2017/2018
Protokoll fra det 02. styremøte i 2017/2018

Styreåret 2016/2017

Protokoll fra det 01. styremøte i 2016/2017
Protokoll fra det 02. styremøte i 2016/2017
Protokoll fra det 03. styremøte i 2016/2017
Protokoll fra det 04. styremøte i 2016/2017
Protokoll fra det 05. styremøte i 2016/2017
Protokoll fra det 06. styremøte i 2016/2017
Protokoll fra det 07. styremøte i 2016/2017
Protokoll fra det 08. styremøte i 2016/2017

 

Styreåret 2015/2016

Protokoll fra det 01. styremøtet i 2015/2016
Protokoll fra det 02. styremøtet i 2015/2016
Protokoll fra det 03. styremøtet i 2015/2016
Protokol fra det 04. styremøtet i 2015/2016
Protokol fra det 05. styremøtet i 2015/2016
Protokol fra det 06. styremøtet i 2015/2016
Protokol fra det 07. styremøtet i 2015/2016

 

Styreåret 2014/2015

Protokoll fra det 01. styremøtet i 2014/2015
Protokoll fra det 02. styremøtet i 2014/2015
Protokoll fra det 03. styremøtet i 2014/2015
Protokoll fra det 04. styremøtet i 2014/2015
Protokoll fra det 05. styremøtet i 2014/2015
Protokoll fra det 06. styremøtet i 2014/2015
Protokoll fra det 07. styremøtet i 2014/2015
Protokoll fra det 09. styremøtet i 2014/2015
Protokoll fra det 10. styremøtet i 2014/2015
Protokoll fra ekstraordinært styremøte 5. november


Styreåret 2013/2014

Protokoll fra det 01. styremøtet i 2013/2014
Protokoll fra det 02. styremøtet i 2013/2014
Protokoll fra det 03. styremøtet i 2013/2014
Protokoll fra det 04. styremøtet i 2013/2014
Protokoll fra det 05. styremøtet i 2013/2014
Protokoll fra det 06. styremøtet i 2013/2014
Protokoll fra det 07. styremøtet i 2013/2014
Protokoll fra det 08. styremøtet i 2013/2014
Protokoll fra det 09. styremøtet i 2013/2014
Protokoll fra det 10. styremøtet i 2013/2014

 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt