Diplom

Diplom tildeles vinnere av NM- og NBU-mesterskap.

Mal for diplom.

Tevlingspokal

Tevlingspokalen deles ut på Landsstevne til beste tevlingsfylke på foregående Høstarrangement og daværende Landsstevne.

Sirkelpokalen deles ut til den med best resultater sammenlagt i alle eksteriørbedømmingene.

Sauepokalen deles ut til den med best poengsum i NM i Eksteriørbedømming av sau.

Ledertrøye

Tevlernes gule ledertrøye deles ut til landsstevnets beste tevler etter endt tevlingsdag, og på siste premieutdeling til den med sammenlagt best tevlingsresultat.

Tevlernes oransje ledertrøye deles ut til høstarrangementets beste tevler.