Kalenderen er satt etter fargekoder. Rødt gjelder arrangement/hendelser som gjelder alle (fylkesstyret, lokallagsstyret og ordinære medlemmer). Grønt gjelder for lokallagsstyrene i Rogaland. Blått og grønt gjelder kun for fylkesstyret.

Mars

April

Mai

Juni

Årsmøte Bygdekvinnelaget 02-03.03

Vårkurs, Østfold 9-11.03

Årsmøte Bondelaget 9-11.03

Fylkeskommunen 15.03

Styremøte 15.03


Vårsprell 16-25.03 

 

Frist for innsending av vedtaksendringer NBU 31.3 

Sak til 4H-bladet 1.4

Styreseminar/
nemndshelg 6-8.04

Ledersamling 25.04

 

 

 

Lokallagssamling 9.05

 

Folketoget 17.05

Økonomirapport 15.5

Styremøte RBU 15.5

Valgkomitë-møte 22.05

Frist for saker til årsmøtet NBU 1.6
 

Styremøte RBU 13.06


Fylkesstevnet 22-24.6 Time

 

Juli

August

September

Oktober

Styremøte RBU 04.07

Utsendingsmøte til årsmøte i NBU 05.07

NBU´s Landsstevne i Østfold
17,-22.07

Årsmøte lokallag 1.-.15.08

Påmeldingsfrist til Høstkurs 15.08

Økonomirapport

Styremøte RBU 

Tevlingsdag 18-19.08

Kursholderskurs 25.08

Høstkursmøte 5.09

Høstkurs 14-16.09, Hjelmeland

Styremøte RBU 

2.red.skap

Pløyetevling 

Styreseminar RBU, med lokallagsledere 28-30. 09

 

 

Frist for å sende inn årsmeldings-skjema for lokallag til NBU 1-15.10

Høstarrangementet 5-7.10, Trøndelag

NBU-tur (23år+) 

 

November

Desember

Januar

Februar

Aksjonsuka 26.10-4.11

Lokallagssamling 08.11

Søknadsfrist Aktivitetsfondet 05.11

Søknadsfrist tiltaksstøtte Fylkeskommunen 15.11

Økonomirapport 

Sak til 4H-bladet 1.11

Styremøte RBU 

Styremøte RBU 

Styremøte RBU

Kunngjøring årsmøte i RBU 7.1
 

Årsmøtemøte 19.1

Hyttetur Fylkesstyret 11-13.01

Tevlingsdag 26.01

 Styremøte RBU 

Årsmøte RBU 16.02