Kalenderen er satt etter fargekoder. Rødt gjelder arrangement/hendelser som gjelder alle (fylkesstyret, lokallagsstyret og ordinære medlemmer). Grønt gjelder for lokallagsstyrene i Rogaland. Blått gjelder kun for fylkesstyret.

Mars

April

Mai

Juni

Årsmøte Bygdekvinnelaget 02-03/03

Vårkurs, 15-17/03

Årsmøte Bondelaget 9-11/03

Fylkeskommunen 15/03

Styremøte 12/03


Vårsprell 22-31/03 

 

Frist for innsending av vedtaksendringer NBU 31/3 

Sak til 4H-bladet 1/4

Styremøte RBU 08/04

Styreseminar/
nemndshelg 

Ledersamling 

 

 

 

Lokallagssamlin

Folketoget 17.05

Swingkurs

Økonomirapport 15/05

Styremøte RBU 06/05

Valgkomitë-møte

Frist for saker til årsmøtet NBU 01/06
 

Styremøte RBU 11/06


Sommerstevne 28-30/06, Orre

 

Juli

August

September

Oktober

Styremøte RBU 02/07

Utsendingsmøte til årsmøte i NBU 08/07

NBU´s Landsstevne i Vestfold
16-21/07

Årsmøte lokallag 01-15/08

Påmeldingsfrist til Høstkurs 15/08

Økonomirapport

Styremøte RBU 

Tevlingsdag 24/08

Kursholderskurs 25/08

Høstkursmøte 5/09

Høstkurs 20-22/09, Sokndal

Styremøte RBU 4/09 

2.red.skap

 

 

 

Frist for å sende inn årsmeldings-skjema for lokallag til NBU 1-15.10

Styreseminar RBU, med lokallagsledere 18-20/10

Høstarrangementet 4.-6./10, Akershus

 

 

November

Desember

Januar

Februar

Aksjonsuka 1.-10./11

RBU tur (23+) 1.-3./11

Lokallagssamling 22/11

Søknadsfrist Aktivitetsfondet 05/11

Søknadsfrist tiltaksstøtte Fylkeskommunen 15/11

Økonomirapport 

Sak til 4H-bladet 01/11

Styremøte RBU 7/11

Styremøte RBU 13/12 

Styremøte RBU 23/01

Årsmøtemøte 19/01

Hyttetur Fylkesstyret 17.-19./01

Tevlingsdag 11/01

 



Styremøte RBU 6/02

Årsmøte RBU 15/02