Rogaland bygdeungsomslag arrangerte superhelg for å samle nemdssamling, lokallagssamling og ledersamling til en helg, slik at antall helger som blir benyttet på organisatorisk arbeid minskes. Dette møttes med positiv instilling.

 

På fredagen stillte nemdene opp for å diskutere hvordan nemdene skal jobbe sammen gjennom året og hva som forventes av nemdene. I fylkesstyret brukes nemder for å lette arbeidsmengden til styremedlemmene. På kvelden hadde vi sosialt opplegg med lasagne til alle som deltok.

 

På lørdagen stilte lokallagene opp å vi kom igang med lokallagssamling der fylkesstyret har lagt frem en rekke caser som lokallagene skal svare på. Disse casene viser til realistiske og utfordrene situasjoner. Lokalagene svarte godt på alle casene og viste til flere ulike løsninger, vi er stolte av å ha så engasjerte og flinke mennesker i våre lokallag! I tillegg til caser la vi opp til god debatt med å legge fram saker som:

  • Bør aldersgrensen for menn og lappen bli satt opp til 21 år?
  • Bør aldersgrensen for alkohol settes opp til 20 år?
  • Bør det lovsettes at man kun kan ha 2 slåtter i året?
  • bør vinterlandbruksskolen legges ned?

 

Under ledersamlingen samles ledere fra lokallag for å diskutere gleder og utfordringer med å ha lederrollen. Her kan erfaringer og spørsmål stilles slik at alle lokallag kan drøfte sammen og lage bedre lokallag. Mens lederene har ledersamling driver resten av lokallagene å setter opp til det sosiale som skal skje. De lager taco som hovedrett og sjokolademousse til dessert. De pynter lokalet slik at rollebryllupet kan skje. Rollebryllupet slo godt an og vi hadde det utrolig kjekt sammen! Vi ønsker å takke Tine og Nortura for god spons slik at det er lettere å lage god mat til disse arrangemangene.