logo

Du er her:

Sentrale dokumenter

Her vil du finne flere viktige dokumenter og planer som sier noe om hvem vi er, hva vi driver med og hvordan vi er oppbygd. Planverk, vedtekter, organisasjonshåndbok og protokoller er blant det du vil finne her.

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt