logo

Høstkurshefte

Høstkurshefte er en kortfattet veiledning i hvordan man avholder høstkurs på fylkesplan.

Høstkurshefte inneholder tips til praktisk gjennomføring av høstkurset og hvordan planleggingen gjennom året skal skje. I del 2 er det gikk forslag til inndeling av kurs og forslag til temaer som kursene kan inneholde. Høstkurshefte finner du her (PDF).

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt