logo

Vedtektene

Norges Bygdeungdomslags vedtekter er organisasjonens vedtekter og ligger til grunn for NBUs arbeid og organisering.

Vedtektene er inndelt i tre kapitler der kapittel 1 omhandler NBU som helhet, kapittel 2 omhandler fylkeslag og kapittel 3 omhandler lokallag.

Vedtektene kan kun endres med 2/3 flertall av årsmøte i NBU som er organisasjonens høyeste organ. Vedtektene ble oppdatert på sist årsmøte, og revidert 18. juli 2017.

Vedtektene

 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt