logo

Styret i Skiptvet BU

 

STYRET I SKIPTVET BU 2017/2018

Leder:                                 Jo Kristian Aamodt-Haug                     

Nestleder:                           Christin Sandaker Johansen 

Kasserer:                            Tommy Ødegaard 

Styremedlem:                     Martin Huuse

Styremedlem:                     Johan Kristian Enersen

Styremedlem:                     Sander Lund

Styremedlem:                     Jon Erik Hjelleset                                      

 

 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt